Практичне заняття № 1. Тема: Загальні поняття та основні засади діяльності шкільної психологічної служби у системі освіти України.

1. Історія становлення. Предмет та завдання психологічної служби. 2. Структура та склад психологічної служби. Взаємодія та співпраця з іншими державними організаціями та службами. 3. Загальні положення, функції та основні види діяльності соціального педагога та практичного психолога. Посадові обов’язки, права та відповідальність практичних психологів та соціальних педагогів. 4. Поняття про нормативи чисельності часу та довантаження практичних психологів. 5. Поняття про психологічний кабінет. Вимоги до його оформлення та завідування. 6. Атестація практичних психологів. Перевірка діяльності психологічної служби.

Основні вихідні поняття: психологічна служба, актуальні завдання, перспективні завдання, науковий аспект предмета ПС, прикладний аспект предмета ПС, практичний аспект предмета ПС, методична модель ПС, адміністративна модель ПС, функції практичного психолога Практичне заняття № 1. Тема: Загальні поняття та основні засади діяльності шкільної психологічної служби у системі освіти України., посадові обов’язки практичного психолога, спеціалні права практичного психолога, загальнопедагогічні права ПП, відповідальність ПП, нормативи чисельності ПП, кабінет практичного психолога, спеціалізовані навчальні заклади, атестація практичного психолога, кваліфікаційна категорія практичного психолога.

Змістовий модуль № 2. Особливості роботи практичного психолога в закладі освіти.


documentalvxjbl.html
documentalvxqlt.html
documentalvxxwb.html
documentalvyfgj.html
documentalvymqr.html
Документ Практичне заняття № 1. Тема: Загальні поняття та основні засади діяльності шкільної психологічної служби у системі освіти України.