Lapset ja nuoret

Tupakka: Tupakoivien pioneerien tupakointi tapahtuu turvallisuussyistä vain siihen tarkoitukseen varatulla ns. Tupakkapaikalla niin, ettei se herätä erityistä huomiota. Tupakkapaikalla ollaan vain tupakoinnin ajan ja siellä saavat olla vain tupakoijat. Yleistä oleskelupaikkaa tupakkapaikasta ei saa tehdä. Ohjaajat rohkaisevat pioneereja lopettamaan tupakoinnin ja keskustelemaan aiheesta kotona.

Alkoholi: Alkoholi ei kuulu pioneeritoimintaan. Alaikäisen alkoholinkäytön ilmettyä hänelle annetaan asiallinen ja tarvittava hoito ja hänen huoltajalle/-jille ilmoitetaan asiasta. Kaikkien osapuolten tulisi tapauksen jälkeen keskustella tapahtuneesta.

Huumausaineet: Myöskään huumeet eivät kuulu pioneeritoimintaan. Huumausaineiden käyttö on laitonta, käytöstä on ilmoitettava viranomaisille ja huoltajalle/-jille.

L Lapset ja nuoretääkitykset: Yleisen turvallisuuden takaamiseksi tulee kaikkien tapahtumaan osallistuvien lääkitykset olla tiedossa. Näin ohjaajat osaavat havaita ja huomioida ongelmatilanteet paremmin. Kaikissa tapahtumissa tulee olla EA- vastaava, joka kerää kaikilta tapahtumaan osallistuvalta täytetyn terveystietolomakkeen. Alle 18-vuotiaiden terveystietolomakkeissa tulee olla huoltajan allekirjoitus.

Olemme malleja lapsille ja nuorille, siksi toimijoiden on hyvä omaksua ainakin seuraavat asiat:

Toimija:

· ei tupakoi lasten ja nuorten kanssa tai esittele tupakointivälineitä

· välttää kiroilua ja puuttuu myös nuorten kielenkäyttöön

· ei puhu omista mahdollisista juopottelureissuistaan/riennoistaan nuorille

· ei vie nuoria omiin ”pippaloihinsa”

· ei osta/tarjoa tupakkaa, alkoholia tai päihteitä nuorille


documentalvnker.html
documentalvnroz.html
documentalvnyzh.html
documentalvogjp.html
documentalvontx.html
Документ Lapset ja nuoret